IMG 9677

Ćwiczenia z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych

IMG 9677W dniach 04-06.07.2018 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zorganizowała szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych.

Adresatami szkolenia jest 26 strażaków z woj. lubelskiego którzy będą pełnić funkcję instruktorów ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG). Kolejnymi uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. W zespole oceniającym ćwiczenia byli przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie m.in. Adam Gorgoł, Wojciech Dzikowski, Grzegorz Witkowski, Kamil Bednarz oraz strażacy sekc. Adrian Ząbek, st. asp. Marek Mołdoch i sekc. Ireneusz Czwórnóg.

   Szkolenie miało na celu usprawnienie prowadzenia medycznych działań ratunkowych na miejscu zdarzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym.
   Kierownikiem kursu był sekc. Ząbek Adrian z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie. Wykładowcami byli rat. med. Adam Gorgoł, sekc. Adrian Ząbek oraz psycholog mł. kpt. Beata Jedlina Bazyluk.

   W ostatnim dniu szkolenia o godzinie 10:00 odbyły się ćwiczenia podsumowujące. Na ćwiczeniach podsumowujących strażacy we współpracy z pogotowiem prowadzili segregację poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku wypadku komunikacyjnego autobusu z dwoma samochodami osobowymi.

Opracowanie: sekc. Adrian Ząbek

mt_gallery: Szkolenie z zakresu segregacji w zdarzeniach masowych i mnogich.

Zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra

 

Skip to content