IMG 6165

„Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad Jeziorem Czarnym

IMG 61652 lipca 2018 roku w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Bezpieczne wakacje” strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Parczewie przeprowadzili spotkanie z uczestnikami obozu harcerskiego nad jez. Czarnym gm. Sosnowica.

Podczas spotkania rozpoznano teren obozu,  sprawdzono wdrożenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie, sprawdzono warunki i organizacje ewakuacji z terenu obozu, ponadto przekazano informację o nadaniu kanału KSH B 094 oraz poinstruowano harcerzy o zasadach prowadzenia korespondencji radiowej.
Szczególny nacisk położono na kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą,  omówiono postępowania na wypadek zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie obozu, także w kontekście burz i silnego wiatru – zjawisk szczególnie niebezpiecznych dla uczestników, którzy korzystają z aktywnego wypoczynku pod namiotami w terenie leśnym. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz wszelkich działań mających wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Przekazano harcerzom opaski odblaskowe oraz instrukcję przeciwpożarową z numerami alarmowymi. W celu sprawdzenia poprawnej łączności telefonicznej połączono się z numerem alarmowym stanowiska kierowania KP PSP w Parczewie oraz poinstruowano jakie informacje należy przekazać w razie wystąpienia zagrożenia.

Statystyki wskazują, iż coraz częściej młodzi ludzie jako pierwsi informują służby ratownicze o wystąpieniu zagrożenia. Szkolenia realizowane przez strażaków w ramach ogólnopolskiej akcji MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” są istotnym elementem budowy systemu bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie.

mt_gallery: „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym

Tekst: mł. asp. Wojciech Denejko
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Parczewie

Skip to content