DSC09147

Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim

DSC091475 czerwca 2018 r. na Zalewie Zemborzyckim i w jego okolicach odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Lublin 2018”, w których wzięły udział siły z 15 komend powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego, strażacy ochotnicy oraz inne służby i podmioty, jak: Policja, Straż Miejska, Państwowe Ratownictwo Medyczne, WOPR, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządznia Kryzysowego UM Lublin oraz Nadleśnictwo Świdnik.

 

Głównym ich celem było sprawdzenie przygotowania sił i środków komend powiatowych i miejskich PSP oraz kompanii odwodu operacyjnego do działań przeciwpowodziowych, ale w trakcie ćwiczeń symulowano także szereg innego rodzaju zdarzeń, wymagających zaangażowania m.in. grup ratownictwa specjalistycznego. Tło operacyjne stanowiło 8 epizodów:

1. Awaria tamy na Zalewie Zemborzyckim podczas długotrwałych opadów deszczu i podniesienie się poziomu zbiornika do niebezpiecznego poziomu.
2. Wypadek pracownika na tamie i jego utknięcie na konstrukcji.
3. Pożar lasu na terenie Leśnictwa Zemborzyce.
4. Wybuch butli z gazem i pożar na wyspie – 13 osób wymagających udzielenia pomocy medycznej i ewakuacji.
5. Awarie pompowni przy ul. Grzybowej i ul. Niezpominajki grożące zalaniem okolicznych domów.
6. Wywrócenie się kilku kajaków i łodzi na skutek gwałtownych porywów wiatru.
7. Poszukiwania podwodne osoby, który zatonęła po przewróceniu się kajaka.
8. Udzielanie pomocy osobom mieszkającym na terenie zalewowym.

W realizację złożeń do ćwiczeń zaangażowane były siły dwóch kompanii specjalnych: „Woda” i „Zalew”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Lublin 2” oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodnego „Lublin 4 – Biłgoraj”. Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia m.in.: współdziałania między służbami, pracy sztabu, możliwości przemieszczania znacznych sił i środków oraz przygotowania zaplecza logistycznego podczas prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Lublina oraz przedstawiciel mediów, którzy obserwowali poczynania strażaków podczas trwających cały dzień ćwiczeń.

Tekst:
bryg. Michał Badach KW PSP w Lublinie

Zdjęcia:
bryg. Michał Badach KW PSP w Lublinie
bryg. Krzysztof Morawski KP PSP w Puławach

mt_gallery: Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim

Skip to content