IMG 9579

Wręczenie aktów powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kraśniku i Łęcznej

IMG 957928 czerwca 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski wręczył akty powołania na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Kraśniku i Łęcznej.

Uroczyste wręczenie aktów powołania odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasniku Pana mł. bryg. Tomasza Michalczyka. Na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Łęcznej powołał Pana bryg. Michała Pytlaka.

Mł. bryg. Tomasz Michalczyk rozpoczął służbę w PSP w 1999 roku jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę kandydacką ukończył w 2003 roku uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz pierwszy stopień oficerski. W tym samym roku podjął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej nr 2. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje – ukończył zaoczne studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa, a w 2007 roku studia podyplomowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie.

Bryg. Michał Pytlak z pożarnictwem związany jest od 1993 roku, kiedy rozpoczął służbę kandydacką jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę stałą rozpoczął w dniu 11 maja 1997 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, na stanowisku dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2. W 2000 roku awansował na dowódcę zmiany, a od 15 kwietnia 2017 roku objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Od wielu lat jest zaangażowany w rozwój ratownictwa wysokościowego w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie. Pełni funkcję zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Lublin-2”, posiadając tytuł starszego ratownika wysokościowego KSRG. Szczególnie zajmuje się podnoszeniem poziomu wyszkolenia i umiejętności praktycznych członków grupy wysokościowej, organizując oraz czynnie uczestnicząc w ćwiczeniach i szkoleniach. W roku 1999 ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej W Lublinie.

mt_gallery: Wręczenie aktów powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej i Kraśniku.

Skip to content