2018-04-09 Chełm

Doskonalenie zawodowe strażaków kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

2018-04-09 ChełmMając na względzie potrzebę doskonalenia strażaków kierujących pojazdami uprzywilejowanymi z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami w ruchu drogowym ośrodek szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w uzgodnieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz czterema Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego działającymi na terenie województwa lubelskiego zorganizował cykl szkoleń z tego zakresu dla strażaków naszego województwa.

Tematyka szkolenia obejmowała trzy bloki tematyczne. W pierwszym przedstawiono obowiązujące wymogi do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi PSP. Przeprowadzono również studium przypadku prezentując okoliczności i przyczyny wypadków z udziałem pojazdów pożarniczych. W drugim bloku tematycznym omawiano zachowanie kierujących w ruchu drogowym w aspekcie obowiązujących przepisów. W trzecim bloku tematycznym dokonano przybliżenia zagadnień związanych z teorią ruchu pojazdu. Omawiano również problematykę techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych.
Zajęcia prowadzili specjaliści z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, funkcjonariusze pionu ruchu drogowego komend powiatowych i miejskich Policji oraz st. kpt. Janusz Baran specjalista do spraw bhp w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Zajęcia były realizowane od 6 kwietnia do 25 kwietnia 2018 r. w siedzibach wszystkich dwudziestu dziewięciu jednostek ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych i miejskich PSP naszego województwa.
W szkoleniach udział wzięło łącznie 1 059 strażaków. W tym 745 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 314 członków ochotniczych straży pożarnych.

mt_gallery: Doskonalenie zawodowe strażaków kierujacych pojazdami uprzywilejowanymi
Zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras KM PSP w Chełmie, archiwum KP PSP w Radzyniu Podlaskim

Skip to content