1a

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2018.

1a18 maja 2018 roku na Dziedzińcu Muzeum Zamku Lubelskiego odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2018 połączone z jubileuszem 145 lecia Lubelskiej Straży Pożarnej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej koncelebrowaną pod przewodnictwem Arcybiskupa, Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Dziedziniec Muzeum Zamku Lubelskiego. Skład kolumny defiladowej stanowiły: orkiestra, kompanie honorowe Straży, Policji, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.

Na miejscu uroczystości wszystkich gości serdecznie powitał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski po czym odbyła się ceremonia wręczenia awansów i odznaczeń.

Po ceremonii wręczenia awansów i odznaczeń Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk pogratulował wszystkim strażakom osiągnięć w służbie oraz podziękował za wysiłek na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatykom pożarnictwa za rok wytężonej pracy oraz życzył satysfakcji z pełnienia służby.

Podczas uroczystości na błoniach Zamku Lubelskiego odbywał się Piknik Strażacki podczas którego nastąpiło uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. „Nie wypalaj traw” oraz wręczenie nagród laureatom. Poza tym konkursy z nagrodami, pokazy sprzętu strażackiego, liczne gry i zabawy. Na błoniach prezentował się zabytkowy sprzęt strażacki ze zbiorów muzealnych oraz nowoczesny wykorzystywany przez Specjalistyczne Grupy Ratownicze Państwowej Straży Pożarnej.

Obchody uświetnili swoją obecnością m.in.: poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, poseł na Sejm Piotr Olszówka, poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej PSP st. bryg. Paweł Janik, Pełniący Obowiązki Dyrektora Biura Logistyki w Komendzie Głównej PSP st. bryg. Edward Pruski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Marian Starownik, szefowie, dowódcy oraz przedstawiciele bratnich służb mundurowych, komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. lubelskiego wraz z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, emeryci i renciści pożarnictwa, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych RP, księża kapelani straży pożarnych, przewodniczący związków zawodowych.

mt_gallery: Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2018.

Opracowanie: KW PSP w Lublinie

Zdjęcia: Marcin Rozwałka, Sylwia Matys, Tomasz Stachyra

Skip to content