IMG 8519

Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.

IMG 851922 maja 2018 roku na terenie powiatu zamojskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze.

W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki PSP z województwa lubelskiego, powiaty: zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, nadleśnictwo Zwierzyniec, Policja, Pogotowie ratunkowe, Ochotnicze Straże Pożarne powiatu zamojskiego.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przyfgotowania sił i środków krajowego systemu rotowniczo-gaśniczego do działań długotrwałych podczas pożaru lasu na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec z wykorzystaniem Plutonu Ratowniczego WOO OSP Zamość przy współpracy z sąsiednimi powiatami.

W ramach ćwiczeń sprawdzano m.in.:
– funkcjonowanie służb dyżurnych stanowisk kierowania w zakresie sysponowania sił i środków KSRG
– praktyczne doskonalenie przemieszczania znacznych sił i środków oraz organizacji punktu przyjęcia sił i środków
– systemy alarmowania
– umiejętność korzystania z map leśnych, wizualizowania miejsc prowadzonych działań oraz dokonywania rozpoznania terenów leśnych
– doskonalenie technik i metod organizacji działań ratowniczych oraz zarządzania dużymi związkami taktycznymi, w tym taktyki gaszenia lasu, dostarczania wody na odległości z wykorzystaniem różnic terenu, pobór wody zerenów trudno dostępnych
– sprawdzenie możliwości budowy punktu czerpania wody z użyciem zbiornika/zbiorników brezentowych oraz magistrali zasilającej na potrzeby dostarczania wody do celów gaśniczych
– umiejętności praktycznego przygotowania zaplecza logistycznego
– umiejętności współpracy z mediami

Ćwiczenia nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski, który na zakończenie podsumował ćwiczenia i podziękował wszystkim uczestnikom, służbom i instytucjom za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.

mt_gallery: Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

Skip to content