IMG 1928 Copy

Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju

IMG 1928 Copy25 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka” połączone z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. Świętego Jerzego w intencji strażaków, którą celebrowali ks. kan. Stanisław Budzyński – proboszcz parafii i ks. kan.  Krzysztof Gajewski – kapelan strażaków powiatu biłgorajskiego.
Po Mszy Świętej zaproszeni goście i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju udali się na część oficjalną obchodów.
Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent, który przedstawił rys historyczny biłgorajskiej straży pożarnej od momentu jej powstania do chwili odzyskania niepodległości w 1918 r., Szczególną uwagę zwrócił na zaangażowanie i udział biłgorajskich strażaków
w walkę o niepodległość naszego kraju.

W uroczystości udział wzięli:
•    Pan Piotr Olszówka – Poseł na Sejm RP,
•    Pani Klaudia Skiba – przedstawiciel Posłanki na Sejm Pani Agaty Borowiec
•    st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie,
•    bryg. w st. spocz. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
•    Kazimierz Paterak –  Starosta Biłgorajski,
•    st. bryg. inż. w st. spocz. Mieczysław Skura – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Biłgoraju
•    Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj,
•    podinsp. Marek Jamroz – p. o. Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju

oraz burmistrzowie i wójtowie, kierownictwo i przedstawiciele instytucji państwowych
i samorządowych, organizacji społecznych współpracujących z Komendą Powiatową PSP
w Biłgoraju.
Następnie w uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone odznaczenia
oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
Podczas uroczystego apelu proboszcz parafii p.w. Św. Jerzego ks. kan. Stanisław Budzyński dokonał uroczystego poświęcenia nowego sprzętu.

Tekst: mł. bryg. Albert Kloc

mt_gallery: Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju.
Zdjęcia: mł. asp Dariusz Zabłotni

Skip to content