IMG 0370

Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na Lubelszczyźnie.

IMG 037013 kwietnia 2018 r. Lubelszczyznę odwiedził Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Podczas wizyty w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wspólnie z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem spotkał się z komendantami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej. W odprawie wziął także udział Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Marek Jasiński.

W czasie spotkania Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski omówił działalność jednostek organizacyjnych PSP woj. lubelskiego w ubiegłym roku, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z ustawą modernizacyjną. Przedstawione zostały także priorytetowe przedsięwzięcia przewidziane na rok bieżący. Najważniejszymi z nich są budowy nowych strażnic, siedzib komend powiatowych w Lubartowie oraz Rykach. Podczas spotkania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękował szefom służb za owocną pracę, pogratulował wysokich wyników i życzył dalszych sukcesów.

Minister wraz z Zastępcą Komendanta Głównego PSP, Wojewodą Lubelskim oraz Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP udał się także do gminy Annopol w powiecie kraśnickim, gdzie wizytowali zmodernizowane wały przeciwpowodziowe, zniszczone podczas powodzi w 2010 r. Prace na odcinku ponad 8 km wałów zostały sfinansowane z rezerwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w kwocie blisko 26 mln złotych. Szef MSWiA odwiedził również jeden z pięciu nadwiślańskich magazynów przeciwpowodziowych, w których znajduje się sprzęt do usuwania skutków podtopień i powodzi.

Opracowanie: bryg. Michał Badach – KW PSP w Lublinie

mt_gallery: Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na Lubelszczyźnie
Zdjęcia: Lubelski Urząd Wojewódzki, st. kpt. Piotr Michałek – KP PSP w Kraśniku

Skip to content