4

Narada służbowa kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

411 – 12 kwietnia 2018 roku w Białce pow. parczewski odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego oraz głównych księgowych.

Naradzie przewodniczył Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Podczas narady przedstawiono informacje dotyczące wdrażania systemu EZD PUW oraz RODO w jednostkach organizacyjnych PSP woj. lubelskiego. Następnie zapoznano uczestników narady z prezentacją e-faktura a na zakończenie pierwszego dnia kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie referowali pracę nadzorowanych przez siebie wydziałów.

Drugiego dnia narady odbyły się warsztaty skierowane do komendantów powiatowych i miejskich z zakresu osobowości: „Wpływ osobowości na funkcjonowanie człowieka”.

Podczas zajęć uczestnicy byli zapoznani z wiedzą teoretyczną z tego zakresu a następnie panowie komendanci przystąpili do pracy w zakresie poszerzenia samoświadomości w tym obszarze. Podjęto próbę odpowiedzi na różne pytania, w tym m.in. Jaka jest specyfika mojej osobowości? Jak dobrze znam samego siebie? Czy może są jakieś aspekty mojej osobowości, których do tej pory nie byłeś świadom? Jakie są najlepsze i najsłabsze cechy w mojej osobowości? Jak moja osobowość przekłada się na funkcjonowanie międzyludzkie?
Oczywiście łatwo jest zadawać takie pytania, zdecydowanie trudniej na nie opowiedzieć. Natomiast niewątpliwie poznanie swoich dominujących cech, które wpływają na nasze zachowanie podnosi większe zrozumienie własnych motywów postępowania a tym samym korygowania np. swoich postaw. Samoświadomość jednocześnie przyczynia się do lepszego rozumienia drugiego człowieka oraz jego motywów myślenia i postępowania.

Równolegle trwało szkolenie głównych księgowych podczas którego przedstawiciele firmy FORTECH prezentowali możliwości programów finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz gospodarki materiałowej w bieżącej realizacji zadań służbowych. Ponadto przedstawiono mechanizmy pozwalające na wzajemne wykorzystywanie danych przez użytkowników tych systemów.

mt_gallery: Narada służbowa kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Robert Grelowski KW PSP Lublin.

Skip to content