image001

Konkurs „Nie wypalaj traw” w Radzyniu Podlaskim.

image001Na początku kwietnia bieżącego roku Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży pożarnej ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą „Nie wypalaj traw”.

Zadaniem uczestników było zapoznanie się z problematyką wypalania traw poinformowanie o problemie 2 kolegów ze swojej klasy i stworzenie w zespole trzyosobowym pracy plastycznej – trójdzielnej kompozycji malarskiej. Zespół konkursowy tworzyło trzech uczniów z jednej klasy. Prace konkursowe musiały być złożone na trzech stronach formatu A3 stanowiąc jedno spójne dzieło. Każdy z uczniów zespołu konkursowego tworzył samodzielnie część pracy w formacie A3. Trzy złączone prace zespołu konkursowego miały tworzyć spójną opowieść pn.: „Nie wypalaj traw”.
23 kwietnia 2018 roku komisja w składzie:
1.    bryg. Leszek Niewęgłowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
2.    kpt. Krzysztof Gomółka – Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim,
3.    Arkadiusz Kulpa – pracownik Radzyńskiego Ośrodka Kultury,
wyłoniła laureatów I etapu konkursu, a są nimi:
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim:
1.    Bartosz Dymitruk,
2.    Paweł Tchórz,
3.    Michał Wysokiński
a oto ich praca:
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej:
1.    Kacper Łukaszuk,
2.    Julia Łobińska,
3.    Jagoda Polańska
a oto ich praca
Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej:
1.    Zuzanna Weremczuk,
2.    Amelia Wołodko,
3.    Małgorzata Uss vel Wąsowicz,
a oto ich praca
Wyróżnione prace wezmą udział w II etapie konkursu, który odbędzie się 18 maja 2018 roku na Pikniku Strażackim w Lublinie.

mt_gallery: Konkurs "Nie wypalaj traw" w Radzyniu Podlaskim.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Gomółka.

Skip to content