IMG 8882 0

XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności.

IMG 8882 027 marca 2018 r. po raz kolejny w Klubie Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady cz.polska – w Lublinie, odbył się finał wojewódzki „XVII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności”.

Organizatorami Konkursu były: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygada w Lublinie.

Do zawodów przystąpiło 7 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego wyłonionych w drodze eliminacji rejonowych. Na Konkurs składały się: część teoretyczna (test wiedzy) oraz sprawdzian praktyczny – (umiejętność udzielania pierwszej pomocy; rozpoznawanie i użytkowanie sprzętu obrony cywilnej i sprzętu do ochrony p.pożarowej).

Do komisji egzaminacyjnej zostali oddelegowani funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej:
W składzie komisji oceniającej był Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP
st. str. Adrian Ząbek, st. sekc. Robert Kotyła i mł. kpt. Michał Borkowski.

Opracowanie st. str. Adrian Ząbek KW PSP Lublin.

mt_gallery: Konkurs Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności.

Zdjęcia: Jerzy Surma Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Skip to content