IMG 1780

Szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego.

IMG 17805 lutego 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego.

Kurs odbywał się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. W trakcie szkolenia obejmującego 126 godzin zajęć słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP.

Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 6 marca odbył się egzamin kończący szkolenie. Kurs ukończyło 25 absolwentów, którzy zasilą jednostki OSP : Strzelce, Teresin, Raciborowice, Horeszkowice, Staw, Weremowice, Ostrów, Leśniczówka, Sawin, Czułczyce, Wólka Petryłowska, Siedliszcze, Wołkowiany, Żmudź, Nowy Majdan, Wojsławice. Komendant Miejski PSP bryg. Zbigniew Raźniewski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

mt_gallery: Szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: JRG 1 Chełm

Skip to content