DSC03724

„Strażak uczy ratować” – trzecie warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w KP PSP w Łukowie.

DSC0372415 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się trzecie warsztaty szkoleniowe, których adresatami byli nauczyciele wychowania podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu łukowskiego.

Dotychczas szkolenia ukończyło 30 nauczycieli.
W ramach trzecich warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
•    przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy,
bezpieczeństwa własnego,
•    zabezpieczenia miejsca wypadku,
•    ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca,
•    resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
•    postępowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca).

Dodatkowo zapoznano nauczycieli z prowadzonymi przez Państwową Straż Pożarną akcjami profilaktycznymi oraz przekazano informacje dotyczące materiałów edukacyjnych, które można wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych z wychowankami. Przeprowadzono w ramach szkolenia pogadankę nt. zagrożeń występujących w domu i w szkole.

W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięli udział  nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie, Szkoły Podstawowej w Mikłusach i Szaniawach z terenu powiatu łukowskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie „Strażak uczy ratować” doskonale wpisuje się w prowadzoną przez MSWiA kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo”, która realizowana jest przez służby mundurowe na terenie całej Polski.

mt_gallery: "Strażak uczy ratować" w Łukowie.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Wysokiński KM PSP w Łukowie.

Skip to content