6

Narada roczna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

69 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach odbyła się narada służbowa, na której podsumowano działalność komendy w 2017 roku.

W naradzie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Rykach oraz zaproszeni goście w osobach: st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Stanisław Jagiełło- Starosta Rycki, Hanna Czerska-Gąsiewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, dh Stanisław Szczepański- członek Prezydium ZOP ZOSP RP w Rykach oraz Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu.

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Rykach – st. bryg. Krzysztof Miłosz, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, najważniejsze zadania realizowane przez komendę w 2017 roku. W ubiegłym roku na terenie powiatu ryckiego powstało 815 zdarzeń, których skutki usuwało łącznie 1320 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Odnotowano także 18 wyjazdów do powstałych pożarów i  wypadków drogowych na terenach chronionych powiatu puławskiego (10 wyjazdów), lubartowskiego, kozienickiego i garwolińskiego (łącznie 8 wyjazdów). Najczęściej w 2017 roku strażacy wyjeżdżali do usuwania miejscowych zagrożeń spowodowanych anomaliami pogodowymi (172 wyjazdy), do wypadków i zdarzeń drogowych (131) oraz do gaszenia pożarów w budynkach mieszkalnych (43) i pożarów upraw rolnych i łąk (31). W 2017 roku przeprowadzono także 60 czynności kontrolno-rozpoznawczych, stwierdzając łącznie 139 nieprawidłowości, z których najczęstsze dotyczyły instalacji użytkowych, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji (łącznie wykryto w kontrolowanych obiektach 94 tego typu nieprawidłowości). W ub.r. komenda przeprowadziła 89 działań edukacyjnych i profilaktycznych tj. udział w próbnych sprawdzeniach warunków ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej, pogadanki w ramach kampanii edukacyjnych „STOP pożarom traw” i „Czad i Ogień- Obudź czujność”, przekazywanie informacji nt. bezpiecznych zachowań, organizowanie pokazów i zabaw w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”, spotkania w szkołach i propagowanie konkursów strażackich „kalendarzowych”, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli pn. „Strażak uczy ratować” oraz przeprowadzenie eliminacji powiatowych (pomoc w przeprowadzeniu eliminacji gminnych) turnieju edukacyjnego ph. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Komendant podkreślił także przeprowadzenie w 2017 roku licznych szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących dla strażaków-ratowników OSP oraz pomoc ze strony komendy w pozyskaniu i rozliczeniu przez jednostki OSP dotacji z budżetu państwa (dot. z MSWiA i na KSRG) na remonty strażnic oraz zakup brakującego sprzętu ratowniczego i umundurowania ochronnego. Komendant podziękował także za działania jakie przeprowadziły w ub.r. samorządy, dzięki  którym stale poprawia się przygotowanie OSP do działalności interwencyjnej. W ub.r. udało się m.in. zakupić trzy nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP KSRG Dęblin-Masów, Stary Bazanów i Zosin oraz wymienić pojazdy w OSP KSRG Janopol i OSP Kawęczyn.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Komendant Powiatowy PSP w Rykach omówił również plany komendy na rok bieżący, podkreślając działania związane z przygotowaniem do rozpoczęcia budowy nowych obiektów strażnicy, na większej i lepiej zlokalizowanej działce w Rykach ul.Lubelskiej. Inwestycja pn. „Budowa strażnicy KP PSP w Rykach” będzie realizowana w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. W 2017 roku wykonano kompleksową dokumentację techniczno-budowlaną oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na realizację tego zadania.

Zabierając głos podczas narady st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiej PSP w Lublinie, przedstawił informacje o realizowanych w 2017 roku zadaniach przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego oraz omówił główne zamierzenia KW PSP w Lublinie na rok bieżący. Podziękował także funkcjonariuszom i pracownikom komendy za działalność w 2017 roku oraz władzom samorządowym za wspieranie komendy podczas realizacji zadań służbowych. Podziękowania dla pracowników KP PSP w Rykach złożyli również Starosta Rycki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu, podkreślając bardzo ważną rolę KP PSP w Rykach w zapewnieniu należytego bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu ryckiego.

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP w Rykach

Skip to content