IMG 8137

Eliminacje powiatowe OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” w Rykach.

IMG 813727 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przeprowadzono eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rykach przy współudziale Starostwa Powiatowego w Rykach oraz Komendy Powiatowej PSP w Rykach. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi. Łącznie do eliminacji powiatowych przystąpiło 24 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z klasą 7 oraz ponadgimnazjalnych.

Wyniki eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:

Grupa I – szkoły podstawowe
1. Mikołaj Niedziela – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grabowie Szlacheckim
2. Jakub Paryszek – Szkoła Podstawowa w Gozdzie
3. Rafał Szczotka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych

Grupa II – gimnazja z 7 klasą SP
1. Natalia Paryszek – Szkoła Podstawowa w Gozdzie
2. Bartłomiej Pawlasek – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
3. Daria Łukasik – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Michał Pawłowski – I Liceum Ogólnokształcące w Rykach
2. Jakub Chadaj – I Liceum Ogólnokształcące w Rykach
3. Kornel Dusiński – Zespół Szkół Zawodowych w Dęblinie

Uczniowie, którzy zajęli w turnieju miejsca 1-3 otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rykach. Wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w miesiącu kwietniu br. w Lublinie.
Organizatorzy eliminacji powiatowych składają serdeczne podziękowania nauczycielom za przygotowanie podopiecznych do XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja pod przewodnictwem dh Stanisława Jagiełły – Prezesa ZOP ZOSP RP w Rykach w skład której wchodzili: st. bryg. Krzysztof Miłosz – Komendant Powiatowy PSP w Rykach, mł. bryg. Krzysztof Rułka oraz dh Monika Nojek.

Opracowała: Monika Kośmicka

mt_gallery: Eliminacje powiatowe OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" w Rykach.

Zdjęcia: KP PSP Ryki

Skip to content