start

Eliminacje powiatowe OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” w Lubartowie.

start22 marca 2018 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

 

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lubartowie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożąrnej w Lubartowie. Otwarcia eliminacji dokonał Starosta Lubartowski Fryderyk Puła oraz Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański.

Celem poszczególnych etapów OTWP jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa oraz zapoznanie z historią i tradycjami pożarniczymi.
Do eliminacji powiatowych, w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło 25 uczestników: 10 ze szkół podstawowych, 12 z gimnazjów oraz 3 osoby ze szkół ponadgimnazjalnych.
 
Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych:
– grupa I – Krzysztof Domiński – Szkoła Podstawowa w Skrobowie,
– grupa II – Bartłomiej Pękala – Gimnazjum w Niedźwiadzie,
– grupa III – Jan Ślifirczyk – II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie.
W podsumowaniu konkursu wyrażono słowa uznania dla uczestników turnieju za wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Fundatorami nagród rzeczowych dla uczestników turnieju byli:
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Lubartowie, SOLBET Lubartów S.A.

mt_gallery: Eliminacje powiatowe OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" w Lubartowie.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów

Skip to content