1

Eliminacje powiatowe OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” w Krasnymstawie.

123 marca 2018 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie przeprowadzono eliminacje  powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi. Łącznie do eliminacji powiatowych przystąpiło 25 uczniów z 25 szkół, w tym z 9 podstawowych klasy 1-6, 10 gimnazjalnych z klasą 7 SP oraz 6 ponadgimnazjalnych z terenu 10 gmin powiatu krasnostawskiego.

Wśród zaproszonych gości na eliminacjach powiatowych obecni byli:
•    Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski,
•    Henryk Czerniej – V-ce Starosta Krasnostawski,
•    Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków,
•    Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy,
•    Sławomir Kozioł – V-ce Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie,
•    Artur Sysa – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie,
•    Justyna Przysiężniak – Kierownik Terenowej Placówki KRUS w Krasnymstwie,
•    Lech Berezowski – Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich,
•    Wiesław Siwiec – Przedsiębiorca Krasnostawski,
•    Henryk Knap – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    Leszek Waręcki – Komendant Miejsko – Gminny Miasta i Gminy Krasnystaw.

Wyniki eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:
Grupa I – szkoły podstawowe
1. Gabriela HARASIM – SP w Tarnogórze Kol.
2. Patryk FORNAL – SP w Łopienniku Nadrzecznym
3. Julia KWIECIŃSKA – SP w Chłaniowie
Grupa II – gimnazja z 7 klasą SP
1. Maksymilian ZEMIŃSKI – SP w Łopienniku Nadrzecznym
2. Agnieszka MRÓZ – SP z oddziałami gimnazjalnymi w Gorzkowie
3. Patryk PODGÓRSKI – ZS Nr 3 w Krasnymstawie
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Patrycja KOTYŁO – ZSP w Żółkiewce
2. Łukasz PALAT – ZS CKR w Siennicy Różanej
3. Izabella CIECHAŃSKA – I LO w Krasnymstawie

Osoby wymienione powyżej otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów:
•    Bank Spółdzielczy w Izbicy,
•    Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,
•    Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie,
•    Centrum Stomatologii Rodzinnej w Krasnymstawie,
•    Centrum Medyczne Zdrowia w Krasnymstawie,
•    Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie,
•    Firma ,,AGAT” w Krasnymstawie,
•    Nadleśnictwo Krasnystaw w Krasnymstawie,
•    Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich,
•    Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie,
•    Komenda Powiatowa PSP w Krasnymstawie.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w miesiącu kwietniu br. w Lublinie. Organizatorzy eliminacji powiatowych składają serdeczne podziękowania za przychylność i okazane wsparcie w realizację przedsięwzięcia w/w sponsorom, wszystkim jednostkom samorządowym i ogniwom Związku OSP z terenu powiatu, wychowawcom i nauczycielom za przygotowanie podopiecznych do XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja pod przewodnictwem bryg. Adama Niemczyka – Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, ze strony ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie działania koordynował dh. Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes Zarządu.

mt_gallery: Eliminacje powiatowe OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" w Krasnymstawie.

Tekst : kpt. Kamil Bereza, Foto: P. Ewelina Rudy, kpt. Kamil Bereza.

Skip to content