DSCF6398

Eliminacje powiatowe OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” w Janowie Lubelskim.

DSCF639826 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, odbyły się powiatowe eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Celem poszczególnych etapów OTWP jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa oraz zapoznanie z historią i tradycjami pożarniczymi.
Do eliminacji powiatowych, w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło 37 uczestników w tym 14 ze szkół podstawowych, 14 z gimnazjów oraz 9 osób ze szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Otwarcia eliminacji dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim, a zarazem Burmistrz Modliborzyc druh Witold Kowalik.

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
Klasyfikacja końcowa, która wyłoniła zwycięzców z poszczególnych grup wiekowych przedstawiała się następująco:
I grupa uczniowie klas szkół podstawowych klasy I-VI:
     I miejsce    Mateusz Mucha    Publiczna Szkoła Podstawowa w Andrzejowie,
    II miejsce    Filip Taradyś        Zespół Szkół w Modliborzycach,
    III miejsce    Szymon Góra        Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocudzy,
    IV miejsce    Katarzyna Wielgus    Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi,
    V miejsce    Mikołaj Żuraw    Zespół Szkół w Wierzchowiskach II,

II grupa uczniowie klas szkół podstawowych VII-VIII i II-III gimnazjum:
    I miejsce     Kacper Pawlos    Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzwoli,
    II miejsce    Urszula Łacek        Publiczna Szkoła Podstawowa w Kocudzy,
    III miejsce    Damian Wcisło    Zespół Szkół w Batorzu,
    IV miejsce    Oskar Biżek        Zespół Szkół w Wierzchowiskach II,
V miejsce    Edyta Drzazga    Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie I,

III grupa uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:
    I miejsce     Justyna Pikula        Zespół Szkół w Modliborzycach,
    II miejsce    Kinga Cyran        Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
    III miejsce    Łucja Wieleba        Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim,
    IV miejsce    Paweł Dyjewski    Zespół Szkół w Potoczku,
    V miejsce    Piotr Staszowski    Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,

W podsumowaniu konkursu wyrażono słowa uznania dla uczestników turnieju za wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Fundatorami nagród rzeczowych dla uczestników turnieju było Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim.

mt_gallery: Eliminacje powiatowe OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" w Janowie Lubelskim.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Kurasiewicz KP PSP Janów Lubelski.

Skip to content