IMG 7709

Wręczenie decyzji o powierzeniu pełnienia obowiązków w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

IMG 77091 lutego 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. Tomaszowi Zwolakowi oraz pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. Michałowi Pytlakowi.

Uroczyste wręczenie decyzji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o powierzeniu pełnienia obowiązków odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Mł. bryg. Michał Pytlak z pożarnictwem związany jest od 1993 roku, kiedy rozpoczął służbę kandydacką jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę stałą rozpoczął w dniu 11 maja 1997 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, na stanowisku dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2. W 2000 roku awansował na dowódcę zmiany, a od 15 kwietnia 2017 roku objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Od wielu lat jest zaangażowany w rozwój ratownictwa wysokościowego w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie. Pełni funkcję zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Lublin-2”, posiadając tytuł starszego ratownika wysokościowego KSRG. Szczególnie zajmuje się podnoszeniem poziomu wyszkolenia i umiejętności praktycznych członków grupy wysokościowej, organizując oraz czynnie uczestnicząc w ćwiczeniach i szkoleniach. W roku 1999 ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej W Lublinie.

Kpt. Tomasz Zwolak z pożarnictwem związany jest od 1999 roku, kiedy podjął naukę oraz rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął w dniu 01 sierpnia 2001 roku na stanowisku dowódcy zastępu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnejw Chełmie. Od 01 grudnia 2001 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie i zajmował  kolejno stanowiska: inspektora w sekcji organizacyjno – kadrowej, starszego inspektora wydziału organizacyjnego, dyżurnego operacyjnego, kierownika sekcji kwatermistrzowsko – technicznej oraz naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego. W tym samym czasie, tj. w latach 2009-2013 kształcił się zawodowo studiując na kierunku wydział inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie z dużym zaangażowaniem zajmował się rozwojem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu hrubieszowskiego pomagając jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

mt_gallery: Wręczenie decyzji o powierzeniu pełnienia obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Hrubieszowie i zastępcy komendanta miejskiego PSP w Lublinie.

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie.

 

 

Skip to content