9

Uroczysta Akademia w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

931 stycznia 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego ze służby na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie bryg. Zbigniewa Bojarczuka.

Podczas uroczystości Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wręczył decyzję o powierzeniu pełnienienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie bryg. Adamowi Niemczykowi. Natomiast Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie powierzył pełnienie obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Kamilowi Berezie.

W uroczystej akademii udział wzięli:
•    st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie.
•    Ksiądz Dziekan Henryk Kapica – Proboszcza Parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego
w Krasnymstawie.
•    Ksiądz Kanonik Henryk Kozyra – Kapelan Powiatowy Strażaków i Policjantów.
•    Pan Janusza Szpak – Starosta Krasnostawski.
•    Pani Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu.
•    ppłk. Anna Adamska – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.
•    mł. insp. Janusz Pudźwa – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie.
•    Pan Waldemar Czajka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw.
•    dh. Zbigniew Ostrowski – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie.
•    Przewodniczący struktur związkowych funkcjonujących w KP PSP w Krasnymstawie:
–    asp. sztab. w st. spocz. Piotr Bojarczuk,
–    mł. asp. Marcin Kwaśniewski
•    funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

bryg. Zbigniew Bojarczuk swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął 01.09.1981 r. w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. W czerwcu 1983 r. uzyskał tytuł technika pożarnictwa po czym skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Chełmie. 15.08.1983 r. do 31.12.1987 r. zajmował kolejno stanowiska: instruktora ds. prewencji, d-cy plutonu Zawodowej Straży Pożarnej, a następnie w okresie od 01.01.1988 r. do 30.06.1988 jako D-ca Plutonu Zawodowej Straży Pożarnej w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Krasnymstawie. W okresie od 01.07.1988 r. do 31.10.1992 r. zajmował stanowisko Komendanta Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Zakładzie Gospodarki Produktami Naftowymi Nr 1 w Zawadówce oraz Komendanta Zakładowej Służby Ratowniczej w Zakładzie Magazynowania Paliw w Zawadówce. Z chwilą powstania Państwowej Straży Pożarnej – od 01.11.1992 r. jako z-ca d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przeszedł kolejne szczeble hierarchii zawodowej na stanowiskach: kierownika sekcji, naczelnika wydziału później Zastępcy Komendanta Rejonowego w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, a od 01.01.1999 r. do 31.01.2018 r. jako Zastępca Komendanta Powiatowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Przez okres pełnienia służby wielokrotnie podnosił swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. W 1997 r. uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w 2006 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera.
W strukturach ochrony przeciwpożarowej bryg. Zbigniew Bojarczuk służył 36 lat i 4 miesiące.

bryg. Adam Niemczyk z pożarnictwem związany jest od 1993 r., kiedy podjął naukę oraz rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę stałą rozpoczął 01 sierpnia 1997 r. na stanowisku dowódcy sekcji w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i zajmował kolejno stanowiska: starszy instruktor, oficer, wykładowca. W 2001 r. został przeniesiony na stanowisko oficera w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, realizując zadania służby kontrolno-rozpoznawczej. W kolejnych latach zajmował stanowiska: specjalisty, kierownika sekcji i naczelnika wydziału. Od 01 października 2009 r. objął stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W 1999 r. uzyskał tytuł magistra, a w 2015 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zapobiegania pożarom i awariom w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 1 lutego 2018 roku pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

kpt. Kamil Bereza z ochroną przeciwpożarową oraz pożarnictwem związany jest od 2008 r., w którym podjął naukę oraz służbę kandydacką w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął 01 sierpnia 2010 r. na stanowisku starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. 24 lipca 2015 r. mianowany został na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krasnymstawie. W tym samym czasie, tj. w latach 2010-2014 kształcił się zawodowo studiując na kierunku wydział inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując pierwszy stopień oficerski oraz tytuł inżyniera pożarnictwa. W roku 2016 ukończył studia II stopnia na wydziale zarządzania w specjalności zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie na Politechnice Lubelskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra. W Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie kpt. Bereza pełni dodatkowo funkcję Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego. Od 1 lutego 2018 roku pełni obowiązki Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

Na zakończenie uroczystości Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie oraz zaproszeni goście złożyli życzenia oraz podziękowali za lata służby bryg. Zbigniewowi Bojarczukowi. Natomiast bryg. Adamowi Niemczykowi oraz kpt. Kamilowi Berezie życzyli wielu sukcesów na nowo objętych stanowiskach.

Tekst: kpt. Kamil Bereza

mt_gallery: Uroczysta akademia w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie.
Zdjęcia: asp. sztab. Dariusz Wożakowski, asp. Piotr Czemerys

Skip to content