20170614 111337

Sprawozdanie z trwającej kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” na terenie woj. lubelskiego.

20170614 111337Od dnia 28 kwietnia 2017 roku nieustannie trwa kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” podczas której strażacy z woj. lubelskiego prowadzą warsztaty szkoleniowe z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Kampania dedykowana jest dla wszystkich nauczycieli z woj. lubelskiego. Kampania jest realizowana przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z komendami miejskimi i powiatowymi z terenu woj. lubelskiego.

Na dzień 31.01.2018 r. zostały zrealizowane 67 szkolenia, dzięki czemu udało się przeszkolić 1052 nauczycieli z woj. lubelskiego. Kampania edukacyjna ma być prowadzona do grudnia 2018 r. a jej celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, a także  wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

Docelowo zaplanowane jest przeprowadzenie ponad 100 spotkań z nauczycielami. Pomysłodawcą kampanii jest st. str. Adrian Ząbek z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

mt_gallery: Kampania edukacyjna dla nauczycieli "Strażak uczy ratować".

Opracowanie i zdjęcia: st. str. Adrian Ząbek KW PSP w Lublinie, archiwum KP PSP Świdnik, KP PSP Lubartów.

Skip to content