3

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Kraśniku.

323 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyła się uroczystość pożegnania st. bryg. Artura Bisa -– Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, który zakończył prawie 29 letnią czynną służbę zawodową i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku o rozpoczęciu uroczystości przez zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Kraśniku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu.

Następnie odczytane zostały decyzje Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o odwołaniu st. bryg. Artura Bisa ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku i o zwolnieniu ze służby, który następnie pożegnał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

W uroczystości uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, kapelan Powiatowy Strażaków ks. kan. Grzegorz Stąsiek, władze samorządowe z terenu powiatu kraśnickiego, emerytowani i obecni komendanci wojewódzcy, miejscy i powiatowi PSP województwa lubelskiego, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kraśniku, przedstawiciele Policji i Administracji Lasów Państwowych, przedstawiciele emerytów pożarnictwa, rodzina oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Przebieg kariery zawodowej.
Pan st. bryg. mgr inż. Artur Bis swoją pożarniczą karierę rozpoczął w 1989 r., jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 1994 r. został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. W swojej wieloletniej służbie w ochronie przeciwpożarowej zajmował szereg stanowisk służbowych, m.in. zastępcy i dowódcy JRG, zastępcy komendanta powiatowego. W dniu 1 listopada 2004 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. W toku służby systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe na licznych szkoleniach i kursach, w tym studiach podyplomowych z zakresu „Zarzadzania i organizacji w stanach kryzysowych”. Przez wiele lat sprawował funkcje dowódcze związane z organizowaniem i kierowaniem działaniami ratowniczymi, gdzie umiejętnie wykorzystywał posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Najtrudniejszymi i największymi z nich były działania przeciwpowodziowe na terenie miasta i gminy Annopol, w rejonie Dolin Świeciechowskiej oraz Janiszowskiej podczas powodzi w 2010 i 2014 roku.

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Brązowym „Medalem za długoletnią służbę”, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, Odznaką „Za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”.
Pan st. bryg. Artur Bis w czasie swojej kariery, osiągał wiele sukcesów gwarantujących sprawne organizowanie działań ratowniczych i prawidłowe funkcjonowanie komendy. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć systematyczne podnoszenie poziomu usprzętowienia i wyposażenia zarówno w zakresie pozyskiwania nowych urządzeń i pojazdów specjalistycznych, jak i poprawy warunków bytowych strażaków i zaplecza logistycznego tutejszej komendy. Jednym z ostatnich, jakże ważnych sukcesów st. bryg. Artura Bisa, jest podpisanie umowy na realizację zadania finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, polegającego na kompleksowej termomodernizacji budynków tut. komendy oraz udział w transgranicznym projekcie (Polska – Ukraina – Białoruś) dotyczącym zakupu sprzętu specjalistycznego do wsparcia działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego w latach 2019 – 2020.

Od dnia 24 lutego 2018 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku st. kpt. Tomaszowi Michalczykowi.

mt_gallery: Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Kraśniku.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Piotr Michałek KP PSP w Kraśniku.

Skip to content