DSC03579

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie.

DSC035796 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, odbyła się odprawa roczna z udziałem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorza Alinowskiego oraz Z-cy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st.bryg. Szczepana Goławskiego podsumowująca realizację zadań w roku 2017.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Łukowski Janusz Kozioł jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie , Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Jan Strzyżewski, oraz kierownictwo, strażacy i pracownicy cywilni komendy.
Zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski i jednocześnie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej główne zadania realizowane przez komendę w 2017 roku. W dalszej części omówiono sprawy operacyjne, gdzie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że miniony rok był rokiem pracowitym dla strażaków (odnotowano największą ilość zdarzeń 849 w 25-letniej działalności PSP), ale bezpiecznym dla mieszkańców powiatu. Zanotowano bowiem spadek liczby pożarów, nie było pożaru dużego. Wzrosła natomiast liczba miejscowych zagrożeń, ale głównie za przyczyną połamanych konarów i powalonych drzew oraz lokalnych podtopień. Odnotowano poważny wypadek drogowy z udziałem 16 osób poszkodowanych (wypadek masowy).

Komendant Wojewódzki, dziękując wszystkim za wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobre wyniki, przedstawił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa i kraju oraz kierunki działań na rok 2018. Komendant Powiatowy omówił zamierzenia na rok bieżący i podziękował wszystkim za współpracę.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego.

Po naradzie Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Grzegorz Alinowski zapoznał się z warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem w sprzęt KP PSP Łuków, następnie odwiedził dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzywda (OSP Krzywda – KSRG i OSP Okrzeja) zapoznając się z wyposażeniem technicznym tych jednostek.

Opracowanie: st. bryg. Tomasz Majewski KP PSP Łuków.

mt_gallery: Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie.

Zdjęcia: archiwum KP PSP Łuków.

Skip to content