DSC07217

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim.

DSC0721722 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim odbyła się odprawa roczna z udziałem Z-cy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepana Goławskiego podsumowująca realizację zadań w roku 2017.

W spotkaniu uczestniczyli: V-ce Starosta Jerzy Wereszczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim Kazimierz Organista, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, Kapelan strażaków powiatu tomaszowskiego ks Stanisław Szałański, strażacy i pracownicy cywilni komendy.

Zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk, a następnie przedstawił główne zadania realizowane przez komendę w 2017 roku, jak również założone działania na 2018 rok. 218 pożarów, 616 miejscowych zagrożeń i 37 alarmów fałszywych, to bilans działań ratowniczo-gaśniczych tomaszowskich strażaków w 2017 r.

Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk w swoim wystąpieniu przekazał również informację ze zrealizowanej w całości przyznanej na powiat tomaszowski z budżetu Państwa wyższej kwoty w stosunku do lat ubiegłych dotacji finansowej dla jednostek OSP na rok 2017. Na zakończenie podziękował Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz władzom samorządowym za bardzo dobrą współpracę oraz okazaną szeroką pomoc finansową, m.in. w realizacji zakupów sprzętu i urządzeń służących do działań ratowniczo-gaśniczych w roku ubiegłym.

Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski obejrzał zaprezentowany nowy sprzęt a następnie dziękując wszystkim za wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobre wyniki, przedstawił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa i kraju oraz kierunki działań na rok 2018.

Na zakończenie spotkania głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za owocną współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP Tomaszów Lubelski.

Skip to content