DSC08552

Narada roczna posumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

DSC0855216 lutego 2018 r. w tutejszej komendzie odbyła się narada organizacyjno-szkoleniowa dla pracowników samorządowych prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej, Komendantów Gminnych OSP oraz Prezesów/Naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu krasnostawskiego, podczas której odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie za 2017 rok.

W naradzie uczestniczyli:
•    st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
•    Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    Henryk Czerniej – V-ce Starosta Krasnostawski,
•    Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków,
•    dh. Henryk Knap – Przewodniczący Komisji Bezp. Publicznego, Drogownictwa i Komunikacji Rady Powiatu Krasnostawskiego.

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie – bryg. Dariusz Pylak, Specjalista ds. Operacyjno-Rozpoznawczych – asp. Piotr Czemerys, Starszy Inspektor Sztabowy ds. Kwatermistrzowski-Technicznych – mł. asp. Tomasz Piasecki i p. o. D-cy JRG – kpt. Kamil Bereza przedstawili główne zadania realizowane w 2017 r. oraz przekazane zostały zagadnienia planowane do realizacji w 2018 r. Ponadto poruszono tematy związane    z prowadzoną współpracą w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu krasnostawskiego oraz ustalono wstępny harmonogram gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się w miesiącach maj i czerwiec w 2018 r. W trakcie narady strażacy Ochotnicy wręczyli podziękowanie za długoletnią współpracę dla emerytowanego  Z-cy K-nta Powiatowego – bryg. Zbigniewa Bojarczuka. Miłym akcentem było również wręczenie podziękowań za długoletnią współpracę Komendantom Gminnym OSP przez asp. sztab. Piotra Bojarczuka, długoletniego D-cę Zmiany JRG, który w 2017 r. odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Na zakończenie narady Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie przekazał słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Tekst – kpt. Kamil Bereza KP PSP Krasnystaw.

mt_gallery: Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

Zdjęcia – mł. asp. Tomasz Piasecki – KP PSP Krasnymstaw.

Skip to content