DSC 7024

Narada roczna podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w Chełmie.

DSC 702423 lutego 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie komendy w roku 2017.

W naradzie uczestniczyli:
– st. bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
– Druh Kazimierz Smal –  W–ce Prezes Zarządu OW ZOSP RP
-Tomasz Szczepaniak – W–ce Starosta Chełmski,
– Monika Szumiło – przedstawiciel LUW,
– Marcin Dudek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Chełm,
– Edward Fuszara – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie,
– Jerzy Brzozowski – przedstawiciel chełmskiego koła ZEiRP RP,
– funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP Chełm.

Zebranych gości powitał Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Raźniewski, przedstawił również główne cele i kierunki działania w 2017 r., a także charakterystykę chronionego obszaru i główne zagrożenia na terenie powiatu. Następnie kierownicy komórek organizacyjnych Komendy przedstawili główne zadania zrealizowane w 2017 roku w zakresie: działań ratowniczo – gaśniczych, czynności kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych, logistycznych, finansowych i kadrowych. Następnie Komendant Miejski przekazał najistotniejsze zadania postawione do realizacji w roku bieżącym. W roku 2017 odnotowano wzrost interwencji w porównaniu do roku 2016 o 25,35 % (268 zdarzeń). W sumie do zdarzeń strażacy wyjeżdżali 1325 razy (pożary – 513, miejscowe zagrożenia – 733 i fałszywe alarmy – 79). Z zakresu ochrony przeciwpożarowej zrealizowano 92 czynności kontrolno – rozpoznawcze.

Na zakończenie Z–ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Piotr  Zmarz podziękował za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom i pracownikom tutejszej Komendy w roku ubiegłym oraz omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną w roku bieżącym i latach następnych.

    Głos zabrali także zaproszeni goście kierując do strażaków naszej Komendy słowa podziękowania za realizowaną służbę.

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras – KM PSP Chełm

Skip to content