1 narada luty

Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

1 narada luty15 lutego 2018 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, komendanci miejscy i powiatowi PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, przedstawiciele związków zawodowych działających w strukturach PSP woj. lubelskiego oraz zaproszeni goście:
•    Sylwester Tułajew – poseł na Sejm RP,
•    Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski,
•    Andrzej Odyniec – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W pierwszej części spotkania lubelski komendant wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami: st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim omówili realizację zadań przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w roku 2017, omówili działania ratowniczo-gaśnicze na terenie województwa, a także przedstawili cele i kierunki działania PSP na 2018 rok.

Następnie głos zabrał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, który w imieniu własnym i wojewody lubelskiego podziękował za racjonalne gospodarowanie środkami i wskazanie konkretnych potrzeb na kolejne lata służby oraz podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za służbę na rzecz mieszkańców woj. lubelskiego, życząc owocnej współpracy i sukcesów zawodowych.

W drugiej części komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego zaprezentowali w krótkich przemówieniach pracę nadzorowanych komend oraz plany na kolejny rok funkcjonowania.

W 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 22099 razy, prowadząc działania przy 7036 pożarach, 13841 miejscowych zagrożeniach,1222 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia, jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 60 razy.

mt_gallery: Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie.

Skip to content