DSC0014

Narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim za lata 2016 i 2017.

 DSC001422 lutego 2018 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się narada poświęcona podsumowaniu działalności janowskiej komendy za rok 2016 i 2017 z udziałem zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  st. bryg. Piotra Zmarza oraz pracowników i funkcjonariuszy komendy.

W naradzie udział wzięli zaproszeni goście w osobach
Pana Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pana Grzegorza Pyrzyny – Starosty Powiatu Janowskiego,
Druha Witolda Kowalika – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim,
Burmistrzów i Wójtów Gmin powiatu janowskiego.

Naradę otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak, który w prezentacji przedstawił  podejmowane i zrealizowane zadania w 2016 i 2017 roku. W swoim wystąpieniu przekazał również informację ze zrealizowanej w całości przyznanej na powiat janowski z budżetu Państwa dotacji finansowej dla jednostek OSP na rok 2017.
      
Komendant Powiatowy PSP podziękował Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za bardzo dobrą współpracę, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za okazaną pomoc finansową przy realizacji zadań z zakresu budowlanego w roku ubiegłym oraz władzom samorządowym.

Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zabierając głos  przedstawił informacje dotyczące realizowanych zadań w 2017 roku przez Państwową Straż Pożarną na terenie województwa lubelskiego oraz omówił główne plany i zamierzenia na rok 2018.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach podziękowali za bardzo dobrą współpracę tut. Komendy z władzami samorządowymi powiatu janowskiego.

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Kurasiewicz KP PSP Janów Lubelski.

Skip to content