DSC06482

SPECJALISTYCZNA GRUPA POSZUKIWAWCZO – RATOWNICZA CHEŁM.

DSC0648231 grudnia 2017 roku została utworzona w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza.

Na chwilę obecną grupa składa się z  15 funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Chełm, którzy w październiku ubiegłego roku ukończyli odpowiednie szkolenie. Odbyło się ono w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu. Tematy szkolenia to: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. Szkolenie to zostało określone w „Zasadach organizacji działań poszukiwawczo ratowniczych w KSRG” jako podstawowe, wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo – ratowniczych PSP. Czterech ratowników ukończyło również szkolenie z zakresu topografii i systemu globalnej lokalizacji satelitarnej GPS i jeden szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji. Ze środków budżetowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i środków KM PSP w Chełmie zakupiono odpowiednie wyposażenie, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Komendę Główną PSP, a jest to min.:
– wyposażenie indywidualne ratowników (kombinezony, obuwie, ochrona głowy i oczu, latarki, rękawice),
– geofon – jest to urządzenie nasłuchowe, przeznaczone  specjalnie do poszukiwania ludzi uwięzionych pod  zawalonymi konstrukcjami w wyniku katastrof budowlanych, trzęsień ziemi,  wybuchów, osunięć ziemi, zawałów w kopalniach lub  w wykopach.
– wiertnica rdzeniowa  – specjalistyczne urządzenie do wiercenia otworów w zbrojonym betonie, otwory te umożliwiają wprowadzenie do pomieszczeń znajdujących się za ścianą lub stropem kamery wziernikowej,
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,
– agregat prądotwórczy,
– pilarka do betonu i stali,
– wykrywacz metali i wykrywacz przewodów pod napięciem,
– inny niezbędny sprzęt do prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych.
W roku 2018 planowane jest przeszkolenie kilkunastu ratowników w zakresie umożliwiającym włączenie ich do grupy aby doskonalić umiejętności już nabyte oraz doposażyć grupę w sprzęt ułatwiający działania w tym zakresie.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba,

mt_gallery: Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Chełm.

zdjęcia: Dominik Gil, Wojciech Chudoba  KM PSP w Chełmie.

Skip to content