DSCF2263

Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” w Janowie Lubelskim – III edycja.

DSCF226326 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się III edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

W szkoleniu uczestniczyło 15 nauczycieli ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu janowskiego. Zajęcia obejmowały następującą tematykę:  

   Przepisy prawne dotyczące pierwszej pomocy.
   Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie miejsca wypadku.
   Ewakuacja osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca.
   Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt.
   Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia.
   Postępowanie w urazach (rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia).
   Nagłe zachorowania: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.
   Pogadanka dotycząca bezpiecznych zachowań w domu i w szkole.

Szkolenie przeprowadzili:  bryg. Krzysztof Kurasiewicz oraz st.sekc. Andrzej Miś

mt_gallery: III edycja kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ratować" w Janowie Lubelskim.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Krzysztof Kurasiewicz KP PSP w Janowie Lubelskim.

Skip to content