20180125 101223

Egzaminy potwierdzające posiadanie tytułu ratownika dla 84 strażaków Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe w Puławach.

20180125 10122322-25 stycznia 2018 r. w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe w Puławach  zostały przeprowadzone 4 egzaminy potwierdzające posiadanie tytułu ratownika dla 84 strażaków.

Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Decyzją Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg Szczepana Goławskiego – została wyznaczona komisja egzaminacyjna w następującym składzie: przewodniczący st. str. mgr Adrian Ząbek, pielęgniarka Danuta Łach i Koordynator ds. ratownictwa chemicznego Robert Barszcz.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej w formie testu pisemnego i praktycznej, podczas której strażacy w zespołach podejmowali działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej scenkach sytuacyjnych oraz prezentowali swoje umiejętności na różnego rodzaju fantomach treningowych. Wszyscy uczestnicy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym, co potwierdziło dobre przygotowanie strażaków do stawianych przed nimi zadaniami z dziedziny kwalifikowanej pierwszej pomocy.

mt_gallery: Egzamin w Zakładowej Straży Pożarnej w Puławach.

Opracowanie i zdjęcia: st.str. Adrian Ząbek KW PSP w Lublinie.

 

Skip to content