IMG 20171213 111745

Warsztaty szkoleniowe z zakresu medycznych czynności ratunkowych.

IMG 20171213 11174513 grudnia 2017 roku zostały zorganizowane warsztaty szkoleniowe z zakresu medycznych czynności ratunkowych w Ośrodku Szkolenia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Lublinie.

Adresatami warsztatów byli strażacy o kwalifikacjach ratownika medycznego którzy w strukturach PSP pełnią funkcję instruktora ratownictwa medycznego i prowadzą zajęcia doskonalące z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podczas warsztatów funkcjonariusze mieli okazje doskonalić umiejętności z zakresu zaopatrywania górnych dróg oddechowych za pomocą intubacji dotchawiczej, wykonywać dostęp dożylny jak i doszpikowy i prowadzić zawansowane czynności ratunkowe w przypadku osoby z zatrzymaniem krążenia.
Zajęcia były prowadzone przez instruktora Norberta Miącza ratownika medycznego który posiada wieloletnie doświadczenie w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego i Lotniczego Pogotowania Ratunkowego. W szkoleniu uczestniczył także Miejski Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP st. kpt. Marcin Sobolewski. W warsztatach także uczestniczył Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP st. str. Adrian Ząbek, który podzielił się wiadomościami na temat aktualnej sytuacji prawnej ratowników medycznych w ksrg oraz powiedział o kierunkach rozwoju systemu ratownictwa medycznego w Państwowej Straży Pożarnej. 

mt_gallery: Warsztaty z zakresu medycznych czynności ratunkowych.

tekst i zdjęcia: OSZ KW PSP

Skip to content