2

Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.

212 grudnia 2017 roku w godz. 9:00 – 15:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” odbyły się warsztaty dedykowane dla nauczycieli z województwa lubelskiego pn. „Strażak uczy ratować”.

Szkolenie obejmowało dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.
W szkoleniu udział wzięło 18 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim, Szkół Podstawowych w Boiskach, Poniatowej, Łaziskach, Niezabitowie, Kowali, Braciejowicach, Skokowie, Pusznie Godowskim, Kraczewicach, Poniatowej Wsi, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim i Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim.
Było to kolejne szkolenie organizowane w KP PSP w Opolu Lubelskim w ramach I edycji kampanii edukacyjnej dedykowanej dla nauczycieli z województwa lubelskiego.
W sumie wszystkich szkoleń ma być 6 do końca 2018 r.

mt_gallery: Strażak uczy ratować - warsztaty edukacyjne dla nauczycieli.

Tekst: Rafał Dobraczyński – KP PSP Opole Lubelskie
Zdjęcia: Krzysztof Siembida – KP PSP Opole Lubelskie

Skip to content