DSC 0100

Manewry „Zima-2017”.

DSC 010012 – 14 grudnia 2017 roku na terenie woj. lubelskiego, w każdym powiecie przeprowadzono manewry sprawdzające możliwość prowadzenia działań związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego.

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających możliwość prowadzenia działań związanych z zagrożeniami występującymi podczas okresu zimowego w dniach 12 – 14 grudnia br. na terenie woj. lubelskiego w każdym powiecie przeprowadzono manewry, w które zaangażowane były podmioty ratownicze, takie jak PSP, OSP oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Ćwiczenia bezpośrednio nadzorowali funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, natomiast kierowali działaniami Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP. Manewry odbywały się zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Podczas ćwiczeń realizowano następujące zadania:
1.    Organizowano doraźne punkty dla osób ewakuowanych na terenie działań
(namiot z nagrzewnicą, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, koce dla ewakuowanych itp.) w którym udzielano kpp poszkodowanym.
2.    Dokonano sprawdzenia najbliższej miejsca zdarzenia ogrzewanej strażnicy OSP, przewidzianej  do tymczasowego zakwaterowania osób ewakuowanych.
3.    Organizowano transport osobom ewakuowanym do wskazanej strażnicy OSP
4.    Rozpoznano w uzgodnieniu z władzami samorządowymi możliwość dostarczenia gorących napoi i posiłków dla ewakuowanych osób (każdorazowo na miejscu pozorowanego zdarzenia byli przedstawiciele zarządzania kryzysowego szczebla gminnego).
5.    Dysponowano do wskazanej strażnicy OSP agregat prądotwórczy o największej mocy, będący w dyspozycji KP(M) PSP, w celu sprawdzenia możliwości zorganizowania awaryjnego zasilania energetycznego.
6.    Wytypowano na terenie powiatu miejsce w którym mogą wystąpić trudności przy prowadzeniu działań w warunkach zimowych (rzeka, zbiornik wodny, teren z utrudnionym dojazdem, często nie przejezdna droga i dokonano rozpoznania w zakresie możliwości skutecznego prowadzenia działań). Ustalono telefonicznie z przedstawicielami zarządców dróg, zasady zimowego utrzymania dróg.

tekst: st. kpt. Wojciech Miciuła

mt_gallery: Manewry "Zima-2017".

 

foto: bryg. Z. Pisiewicz, mł. bryg. G. Ganczarenko, mł. bryg. J. Hamaluk, mł. bryg. K. Wysocka, st. kpt. W. Miciuła, asp. F. Leszczyński.

 

Skip to content