DSC 0631

Warsztaty szkoleniowe „Strażak uczy ratować” w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach.

DSC 063123 listopada 2017 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Puławach już po raz trzeci zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

Uczestnikami warsztatów byli nauczycieli placówek oświatowych z powiatu puławskiego.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 15 nauczycieli. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone zostały przez Powiatowego Koordynator Ratownictwa Medycznego.

Celem Kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Jest ona dedykowana dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, podstawowego i ponadgimnazjalnego.

Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizuje cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość praktycznego treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych, dzieci i niemowląt jak również zapoznali się z zasadami postepowanie podczas urazów i nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca) oraz ewakuacji osób poszkodowanych z zagrożonego miejsca.

Każdy z uczestników szkolenia na zakończenie otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Kolejna edycja warsztatów szkoleniowych w ramach Kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” w Puławach odbędzie się w kwietniu 2018 r.

tekst: bryg. Krzysztof Morawski Komenda Powiatowa PSP w Puławach

mt_gallery: Warsztaty edukacyjne "Strażak uczy ratować" w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach.

zdjęcia: Marzena Szwargolińska

Skip to content