IMG 7500

Uroczystości z okazji 99 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości.

IMG 750016 listopada 2017 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się uroczystości z okazji 99 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości.

 

Główne uroczystości odbyły się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości powitano serdecznie przybyłych gości:
– Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
– Parlamentarzystów Ziemi Lubelskiej,
– Generała brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,  
– Nadinspektora Jana Lacha zastępcę Komendanta Głównego Policji,
– Przemysława Czarnka Wojewodę Lubelskiego,
– Komendantów Wojewódzkich Pana inspektora Roberta Szewca pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, st. brygadiera Grzegorza Alinowskiego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, płk. Straży Granicznej Jacka Szcząchora Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas uroczystości wręczono medale złote, srebrne i brązowe (za Długoletnią Służbę) odznaczenia (Odznaka ‘’Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”) awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medale odznaczenia i awanse odebrali również funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej.
Uroczysta zbiórka zakończyła się wysłuchaniem utworów patriotycznych w wykonaniu funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Następnie w miejscowości Dzwola, powiat janowski na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dzwoli.
Samochód otrzymany przez jednostkę OSP Dzwola to nowo zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 3/16 Iveco Eurocargo. Jego koszt zakupu to kwota 700 tysięcy złotych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w ramach ustawy modernizacyjnej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 400 tysięcy zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 300 tys. zł dofinansował Urząd Gminy Dzwola.
Wyposażenie pojazdu stanowi nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Przekazany samochód to model Iveco Eurocargo. Załogę stanowi 6 strażaków ratowników. Siłę bojowa stanowi zbiornik wodny o pojemności 3500 litrów wody, 350 litrów środka pianotwórczego oraz pompa dwustopniowa o wydajności 2700 litrów na minutę przy ciśnieniu 10 atmosfer oraz 460 l/min przy ciśnieniu 40 atmosfer. Linia szybkiego natarcia o długości 60 metrów.

W uroczystości uczestniczyli: Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, nadinspektor Jan Lach zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Parlamentarzyści na czele z Posłem na Sejm RP Panem Jerzym Bieleckim, inspektor Robert Szewc pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy PSP w Janowie lubelskim, młodszy inspektor Janusz Kaniowski – Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim, Druh Witold Kowalik – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatu janowskiego na czele ze starostą janowskim Panem Grzegorzem Pyrzyną oraz Wójtem Gminy Dzwola Panem Stanisławem Rożkiem, ks. Józef Krawczyk – Kapelan Powiatowy Strażaków  oraz ks. kanonik Piotr Kubicz – proboszcz parafii Dzwola.
                              
Na zakończenie uroczystości podziękowania za otrzymany pojazd pożarniczy złożył Druh Jan Blacha prezes miejscowej jednostki, dziękując wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pozyskania samochodu.
Nowo zakupiony średni samochód ratowniczo- gaśniczy zastąpi blisko czterdziestoletni samochód GCBA JELCZ .

mt_gallery: Uroczystości z okazji 99 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości.
Tekst i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie.

Skip to content