IMG 7435

„Strażak uczy ratować” w Rykach.

IMG 743527 listopada 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

Adresatem tej kampanii, organizowanej przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz komendami miejskimi i powiatowymi PSP naszego województwa, są nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego. Jej głównym celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

St. bryg. Krzysztof Miłosz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach w krótkim wystąpieniu przywitał 16 nauczycieli ze szkół w Swatach, Niedźwiedziu i Dęblinie oraz zapoznał z celem kampanii edukacyjnej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia na fantomach prowadził funkcjonariusz KP PSP w Rykach st. str. Sebastian Polak, który pełni w komendzie również funkcję nieetatowego powiatowego koordynatora ratownictwa medycznego PSP. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali maseczki do prowadzenia resuscytacji, plakaty propagujące tą kampanię oraz materiały szkoleniowe zawierające podstawowe informacje o zabezpieczeniu miejsca wypadku, ewakuacji osób zagrożonych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udrażnianiu dróg oddechowych, postępowaniu z urazami oraz nagłym zachorowaniu.

Na zakończenie szkolenia st. kpt. Paweł Banaszek – dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej podziękował za udział w szkoleniu oraz wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Mamy nadzieję, że tak zdobyta wiedza na wykładach i ćwiczeniach przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkołach i w życiu codziennym. Na przyszły rok przewidziane są kolejne 4 warsztaty szkoleniowe w ramach tej kampanii. 

mt_gallery: "Strażak uczy ratować" w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek Komenda Powiatowa PSP w Rykach.

Skip to content