DSC 0595

Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego w Kazimierzu Dolnym.

DSC 0595W dniach 7-8 listopada w Kazimierzu Dolnym odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

Naradzie przewodniczył Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Podczas 2 dni narady komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego przedstawili informacje z realizacji zadań bieżących oraz zrealizowanych w 2017 roku a kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie referowali pracę nadzorowanych przez siebie wydziałów.

Omówiono następujące zagadnienia:
1. Omówienie przebiegu i wniosków z Krajowych Ćwiczeń Ratowniczych Lasy Janowskie 2017, ćwiczeń przeciwpowodziowych, leśnych, podawania wody na duże odległości.
2. Analiza zdarzenia katastrofa budowlana przy ul. Lubartowskiej 45 w Lublinie.
3. Realizacja rocznych planów inspekcji, ćwiczeń, analiz działań ratowniczych, udziału kierownictwa w działaniach.
4. Wzmocnienie potencjału osobowego i sprzętowego SGRChem-Eko w związku ze zmianami w ustawie o ochronie ppoż., prawo Atomowe, rozporządzenie o KSRG.
5. Realizacja doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP wg. aktualnych wymogów.
6. Organizacja szkoleń dla członków OSP w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego.
7. Korespondencja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym.
8. Kontrola w jednostkach organizacyjnych PSP w świetle obowiązujących przepisów.
9. Realizacja planu wydatków do końca roku 2017 roku w komendach powiatowych i miejskich (ustawa budżetowa oraz środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa)
10. Realizacja wydatków w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”
11. Projekt budżetu państwa na rok 2018
12. Okresowe i kontrolne badania lekarskie, a czas służby.
13. Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych.

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie

mt_gallery: Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

zdjęcia: KP PSP w Puławach

Skip to content