DSC 0482 2

KM PSP Biała Podlaska – warsztaty edukacyjne „Strażak uczy ratować” w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

DSC 0482 2Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej w dniach 9, 15, 21 i 24 listopada 2017 r. przeprowadziła kolejne cztery edycje warsztatów szkoleniowych w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”, której uczestnikami byli pracownicy  starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej.

Łącznie przeszkolonych zostało  67 osób. Szkolenia rozpoczynał bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej. Prowadzącymi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej byli: kpt. Waldemar Wysokiński – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP oraz sekc. Daniel Lesiuk- Instruktor Ratownictwa Medycznego w KSRG.

Zgodnie z programem warsztatów szkoleniowych uczestnicy mieli okazje zapoznać się z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi u osób dorosłych, dzieci i niemowląt, a także zaktualizować wiedzę na temat postępowania w przypadku rozmaitych urazów, padaczki, udaru, zawału serca, śpiączki cukrzycowej i całkowitej niedrożności górnych dróg oddechowych. Główny nacisk podczas prowadzenia warsztatów był kładziony na praktykę.

Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczestników miał okazję przećwiczyć pod okiem instruktora postępowanie w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizuje cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń.
Na zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. 

mt_gallery: Strażak uczy ratować - warsztaty edukacyjne w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Byszuk KM PSP w Białej Podlaskiej.

Skip to content