a2

II Ogólnopolska Konferencja Ratownicza im. Prof. Antoniego Bryka w Dubiecku.

a2W dniach 27-28.10.2017 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Ratownicza im. Prof. Antoniego Bryka w Dubiecku.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny dzięki czemu mogliśmy spotkać wielu specjalistów z różnych dziedzin ratownictwa. Tematem przewodnim było ratownictwo pediatryczne. W programie konferencji było przewidziane wystąpienie Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP st. str. Adriana Ząbka. Tematem wykładu była „Współpraca podmiotów ratowniczych na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Pan Adrian Ząbek podzielił się z uczestnikami konferencji wiadomościami na temat organizacji systemu ratownictwa medycznego w KSRG oraz zasadami współpracy z jednostkami systemu PRM.

Po podsumowaniu sesji i zakończeniu części plenarnej uczestnicy udali się na warsztaty z zakresu:
1.    Postępowanie z dzieckiem po urazie
2.    Poród nagły w warunkach przedszpitalnych
3.    Rozwiązania w tamowaniu krwotoków w pomocy przedszpitalnej
4.    Rękoczyny w ratownictwie wodnym i ich zastosowanie w ZRM
5.    Wstępne postępowanie z dorosłym urazowym
6.    Zajęcia z samoobrony dla ratowników medycznych.

mt_gallery: II Ogólnopolska Konferencja Ratownicza im. Prof. Antoniego Bryka w Dubiecku.

Tekst i zdjęcia: OSZ KW PSP w Lublinie.

Skip to content