IMG 20171113 102334

Egzamin z posiadania tytułu ratownika.

IMG 20171113 102334W dniach 3 i 13 listopada 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie zostały przeprowadzone 2 egzaminy potwierdzające posiadanie tytułu ratownika.

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Do sprawdzianu przystąpiło 34 funkcjonariuszy tutejszej komendy.

Decyzją Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg Szczepana Goławskiego została wyznaczona komisja egzaminacyjna w następującym składzie: przewodniczący st. str. mgr Adrian Ząbek, mł.kpt. Michał Borkowski i st. kpt. Marcin Sobolewski.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej w formie testu pisemnego i praktycznej, podczas której strażacy w zespołach podejmowali działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej scenkach sytuacyjnych oraz prezentowali swoje umiejętności na różnego rodzaju fantomach treningowych. Wszyscy uczestnicy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym, co potwierdziło dobre przygotowanie strażaków do stawianych przed nimi zadaniami z dziedziny kwalifikowanej pierwszej pomocy.

tekst: st. str. Adrian Ząbek KW PSP Lublin

mt_gallery: Egzamin z posiadaniqa tutułu ratownika.

zdjęcia:st. str. Adrian Ząbek, asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie.

Skip to content