czad-i-ogien logo-wybrane

„Czad i ogień. Obudź czujność!” w Zamościu.

czad-i-ogien logo-wybrane„Czad i ogień – obudź czujność!” to ogólnopolska kampania społeczna której nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości pożarów w budynkach mieszkalnych oraz zmniejszenie ilości osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach.

Mając na względzie szeroko rozumianą profilaktykę zamojscy strażacy włączyli sie do akcji „Nie pal śmieci” organizowanej przez Urząd Miasta Zamość, Straż Miejską w Zamościu przy Współudziale Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tej akcji w dniach 17 i 20 listopada, w 39 mieszkaniach komunalnych usytuowanych na Starym Mieście, dokonywano pomiaru tlenku węgla, weryfikowano czy w piecach nie są spalane tworzywa sztuczne lub materiały drewnopochodne, jak również przekazywano ulotki dotyczące zakazu spalania śmieci oraz zagrożeń w sezonie grzewczym. W 20 mieszkaniach stwierdzono występowanie niewielkich ilości tlenku węgla, powodowanych często brakiem właściwej wentylacji pomieszczeń.

Od początku września na terenie powiatu zamojskiego podczas obecnego sezonu grzewczego odnotowano 30 pożarów w budynkach mieszkalnych, w połowie z nich wystąpiły straty od kilkuset złotych do nawet 30 tys. zł.  W kilkunastu przypadkach paliły się sadze w kominie. Największe zagrożenie powodowane przez tlenek węgla, wystąpiło w dniu 13 listopada na ul. Weteranów, gdzie w wyniku nieszczelności pieca kaflowego i komina do wnętrza mieszkania przedostawał się dym. Stężenie tlenku węgla było kwalifikowane jako niebezpieczne (wyniosło 525ppm). Kobieta przebywająca w mieszkaniu pierwotnie sama je opuściła, następnie źle się poczuła, strażacy podali jej tlen. Poszkodowana została przewieziona przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala na obserwację.

Przypomnijmy – tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest gazem silnie trującym bezbarwnym i bezwonnym, którego obecności zmysły ludzkie nie są w stanie wykryć. Tylko czujnik tlenku węgla jest w stanie wykryć jego obecność. Gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania (niedobór tlenu) w urządzeniach ogrzewczych. Tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, w dużych stężeniach może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów,
w konsekwencji nawet zgon.
    Najprostszym sposobem zabezpieczenia naszych domów jest zainstalowanie (u góry  pomieszczenia) czujnika tlenku węgla. Aby zabezpieczyć nasze mieszkania przed zagrożeniem pożarowym, wskazane jest wyposażenie w autonomiczną czujkę pożarowej. Wskazane urządzenia
w bardzo krótkim czasie, są w stanie wykryć zagrożenie, a głośny sygnał akustyczny pozwoli na podjecie właściwych działań (czynności gaśniczych lub opuszczenie zagrożonego pomieszczenia). Urządzenia takie można nabyć w sklepach ogólno-budowlanych, a ich konserwacja wiąże się jedynie z wymianą baterii 9V.
    Ponadto przypominamy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa takich jak:
•    zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza (absolutny zakaz zasłaniania kratek wentylacyjnych), warto jest stosować nawiewniki okienne,
•    zapewnienie szczelności przewodów odprowadzających spaliny,
•    oczyszczanie kominów z zalegającej sadzy,
•    zachowanie stosownych odległości min. 1m, przy składowaniu materiałów palnych (opał, ubrania, papier) w pobliżu pieca c.o. oraz urządzeń i instalacji nagrzewających się do temperatury przekraczającej ponad 100 0C,
•    zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych.

Tekst: mł. bryg. Andrzej Szozda Komenda Miejska PSP w Zamościu.

Skip to content