DSCN1770

Ćwiczenia manewrowo – aplikacyjne w Zakładzie Dużego Ryzyka: Rozlewnia Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Lubartowie.

DSCN177015 listopada 2017 roku odbyły się ćwiczenia manewrowo – aplikacyjne w Zakładzie Dużego Ryzyka: Rozlewnia Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Lubartowie.

 Manewry zorganizowane zostały w celu sprawdzenia procedur zawartych w zewnętrznym  planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także sprawdzenia poziomu przygotowania do realizacji obowiązków stawianych poszczególnym służbom i podmiotom ratowniczym.

W ćwiczeniach manewrowych wzięły udział siły i środki z KP PSP w Lubartowie. Natomiast w ćwiczeniach aplikacyjnych wzięli udział: Kierownictwo Zakładu GASPOL S.A., Pracownicy Zarządzania Kryzysowego szczebla miejskiego i powiatowego, funkcjonariusz Policji, funkcjonariusze KP PSP w Lubartowie oraz dowództwo Kompanii Gaśniczej „Wyżyna” ze struktur Lubelskiej Brygady Odwodowej.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedury dysponowania sił i środków z poziomu powiatu, sprawdzenie możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających wymienionych w planie, przy likwidacji zdarzenia, sprawdzenie możliwości ewakuacji osób poszkodowanych oraz właściwego udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym oraz taktycznym, doskonalenie formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowanych sił i środków, dokonanie analizy zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego celem ewentualnej aktualizacji.
Scenariusz ćwiczeń praktycznych przewidywał, że podczas załadunku autocysterny doszło do uszkodzenia węża spustowego bezpośrednio za okuciem końcówki załadowczej. Wypływająca faza ciekła gazu spowodowała zamarznięcie zaworów kulowych na wężu LPG DN 75, a gwałtownie wypływający gaz spowodował powstanie chmury gazowo – powietrznej. Poszkodowany został pracownik nadzorujący załadunek.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

mt_gallery: Ćwiczenia na terenie Zakładu Dużego Ryzyka GASPOL S.A. w Lubartowie.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Wojciech Miciuła

Skip to content