DSC5813 1024x683

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Sól.

 DSC5813 1024x68321 października 2017 r. w m. Sól w powiecie biłgorajskim, dokonano uroczystego przekazania dla OSP Sól średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu IVECO.

Wyposażenie pojazdu stanowi nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt pomiarowy w postaci mierników wielogazowych i inny wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zakup niniejszego pojazdu został sfinansowany w ramach zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” ze środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz firm ubezpieczeniowych w łącznej kwocie – 618 tys.zł., środków własnych OSP Sól w kwocie prawie 102 tys. zł. oraz Gminy Biłgoraj – 50 tys. zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 768 750 zł.

Uroczystości przekazania samochodu rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez  ks. kanonika Krzysztofa Jankowskiego – proboszcza parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Soli. Następnie zaproszeni goście przy dźwiękach orkiestry udali się na plac uroczystości, gdzie  oficjalnie kluczyki do pojazdu przekazał Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Jasiński w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorza Alinowskiego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili min. Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm Piotr Olszówka, dh Mieczysław Skura Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP , Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz wielu przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb i samorządów.

Po części oficjalnej uroczystości przekazania pojazdu, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent odczytał list gratulacyjny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Gratulacje złożyli także zaproszeni goście. Na koniec uroczystości podziękowania złożył Jan Małysza, naczelnik OSP Sól i jednocześnie komendant gminny OSP w Gminie Biłgoraj, dziękując wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pozyskania samochodu.

Tekst: st. kpt. Albert Kloc KP PSP w Biłgoraju

mt_gallery: Przekazanie samochodu i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sól.

Zdjęcia: OSP Sól

Skip to content