DSC 6783

Szkolenie podstawowe strażaków OSP z terenu powiatu chełmskiego.

DSC 678311 września 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego.

 

Kurs odbywał się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. W trakcie szkolenia obejmującego 126 godzin zajęć słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności m. in. do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratownictwa technicznego, sprawnego i bezpiecznego sprawiania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek Straży Pożarnych, prowadzenia łączności w sieciach radiowych PSP. Przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze zaliczyli test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

16 października odbył się egzamin kończący szkolenie. Kurs ukończyło 18 absolwentów, którzy zasilą jednostki OSP : Wólka Okopska, Leśniowice, Kozia Góra, Wierzbica, Sawin, Czułczyce, Busówno, Wojsławice, Leśniczówka, Kamień, Żółtańce.

Komendant Miejski PSP bryg. Zbigniew Raźniewski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

mt_gallery: Szkolenie podstawowe strażaków OSP z terenu powiatu chełmskiego.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP Chełm

Skip to content