1.1

Szkolenie doskonalące z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy KW PSP w Lublinie.

1.1W dniach 9-10 października 2017 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie odbyła się I edycja szkolenia doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Słuchaczami na przedmiotowym szkoleniu byli funkcjonariusze z poszczególnych wydziałów KW PSP w Lublinie. W szkoleniu doskonalącym uczestniczyło 16 osób.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 a jego celem było zaktualizowanie wiadomości dotyczących podstawowych czynności ratunkowych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych dzieci i niemowląt. Podczas szkolenia odbyły się ćwiczenia z zakresu prowadzenia szybkiego badania urazowego a także przećwiczono zaopatrywanie obrażeń zagrażających życiu i zdrowiu. Uczestnicy szkolenia byli aktywni i zaangażowani w ćwiczenia.
Prowadzącym szkolenie był Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP st. str. Adrian Ząbek. 

mt_gallery: Szkolenie z ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy KW PSP w Lublinie.

Tekst i zdjęcia: st. str. Adrian Ząbek OSZ KW PSP w Lublinie.

Skip to content