7

Szkolenie doskonalące – II edycja – z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy KW PSP w Lublinie.

7W dniach 17-18 października 2017 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie odbyła się II edycja szkolenia doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Słuchaczami na przedmiotowym szkoleniu byli funkcjonariuszy z poszczególnych wydziałów KW PSP w Lublinie. W szkoleniu doskonalącym uczestniczyło 19 osób.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 a jego celem było zaktualizowanie wiadomości dotyczących podstawowych czynności ratunkowych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych dzieci i niemowląt. Podczas szkolenia były ćwiczenia z zakresu prowadzenia szybkiego badania urazowego a także sposobach zaopatrywania obrażeń zagrażających życiu i zdrowiu.

Uczestnicy szkolenia byli aktywni i zaangażowani w ćwiczenia. Prowadzącym szkolenie był Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP st. str. Adrian Ząbek. 

Tekst: st. str. Adrian Ząbek OSZ KW PSP Lublin

mt_gallery: Szkolenie z ratownictwa medycznego.

Zdjęcia: st. str. Adrian Ząbek, asp. Tomasz Stachyra.

 

Skip to content