DSCN0657

„Strażak uczy ratować” – warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej.

DSCN06576 października 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej w ramach  kampanii edukacyjnej MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo odbyły się warsztaty szkoleniowe „Strażak uczy ratować”, których adresatami byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu łęczyńskiego.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postepowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca). Dodatkowo przeprowadzono pogadankę dotyczącą bezpiecznych zachowań w domu i szkole.

W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięło udział 10 nauczycieli z terenu powiatu łęczyńskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. 

mt_gallery: Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli pn. "Strażak uczy ratować" w KP PSP w Łęcznej.

Tekst i zdjęcia: bryg. Robert Gruszecki KP PSP w Łęcznej.

Skip to content