4

Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gręzówki oraz Biard w powiecie łukowskim.

46 października 2017 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski przekazał druhom z Gręzówki nowy ciężki zestaw ratownictwa technicznego firmy Holmatro zakupiony w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” współfinansowany ze środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Podczas zbiórki zgodnie z decyzją Zarządu OSP Gręzówka przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biardach, gm.Łuków zestaw ratownictwa technicznego, który do tej pory był na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce.
 
W zbiórce udział wzięli: st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Krzysztof Głuchowski  – Poseł na Sejm RP, Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, Tadeusz Federczyk – Przewodniczący Rady Gminy Łuków, dh Janusz Kozioł – Prezes OSP Gręzówka, st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, mł. bryg. Paweł Wysokiński – p.o. Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, kpt. Sylwester Goławski – p.o. Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Łukowie, funkcjonariusze PSP odpowiedzialni merytorycznie za rozliczanie dotacji dla jednostek OSP oraz zaproszeni goście. 

mt_gallery: Przekazanie sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Gręzówce i Biardach.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Wysokiński KP PSP w Łukowie.

Skip to content